YATIRIM DESTEK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ — PAROJE - PROJELERİNİZİ HAYATA GEÇİREN SİSTEM

PAROJE • YATIRIM DESTEK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yeni bir yatırım kararı almak, fırsatları, zorlukları ve tehditleri iyi analiz edebilmek, planladığınız yatırımı doğru kaynak ve imkanlarla finanse edebilmek ya da var olan bir şirketi satın almak, ortak olmak veya yıllardır sahibi olduğunuz şirketinizi satmak kolay alınabilen kararlar değildir. Hayatınızın en önemli ve kritik kararlarından birini alırken ihtiyacınız olan her türlü desteği vererek en doğru kararı almanıza yardımcı oluyoruz.

1. Yeni/Sıfırdan Yatırım (Greenfield Investment) Projeleri​

Ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu, üretime ve istihdama doğrudan katkı sağlayan bu yatırım türünde; yerli veya yabancı girişimcilerin bir yatırım döngüsünün her aşamasında ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Örneğin yatırım fırsatlarının ve seçeneklerinin belirlenmesi, yatırım projesini planlanması, fizibilite etüdü yapılması, fabrika yer seçimi, inşaat/mimari projesi, ruhsatı, yapım işleri, hammadde tedariki, üretim planlaması ve makine/teçhizat alımı, işçi ve yönetici istihdamı, finansman kaynaklarına erişim, satış ve pazarlama, resmi ve düzenleyici kurumlarla ilişkiler gibi birçok alanda ve aşamada karşılaşılan teknik, mali, hukuki ve yönetsel konularda verilen danışmanlık hizmetleridir

2. Şirket Birleşme ve Satın Alma İşlemleri (Merger and Acquisition)       

Hali hazırda kurumsal faaliyetlerini sürdüren şirketlerin birleşerek yeni bir şirkete dönüşmeleri veya bir şirketin hisselerinin tamamının veya bir kısmının başka bir şirket tarafından satın alınmasını kapsayan bu yatırım seçeneğinde; yerli ve yabancı yatırımcılara, bulundukları pozisyona göre yani alıcı ve satıcı konumlarına göre farklı danışmalık hizmetleri sunulmaktadır.

2.1. Şirketini Satmak İsteyenlere Sunulan Danışmanlık Hizmeti (Sell-side Advisory)

Bir şirketin hisselerinin tamamının veya bir kısmının satılması söz konusu ise öncelikle yapılacak işlem; şirketin satış sürecine hazırlanması ve satış işleminden maksimum gelir elde edilmesini sağlamak adına stratejiler geliştirilmesidir. Şirket satış sürecinde; firmanın tanıtıcı dokümanlarının hazırlanması, potansiyel alıcılarla iletişime geçilmesi ve sunumların yapılması, ciddi alıcılarla görüşmelerin başlatılması, gizlilik sözleşmesi, fiyat teklifi, niyet mektubu aşamalarının yönetilmesi, veri odasının hazırlanması ve due diligence sürecinin yönetilmesi,resmi alım/satım sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması, resmi kurumlardan alınması gereken izinlerin ve diğer prosedürün takip edilmesi son olarak satış sonrası iki şirketin uyum ve entegrasyon sürecinin tamamlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

2.2. Şirket Satın Almak İsteyenlere Sunulan Danışmanlık Hizmeti (Buy-side Advisory)

Bir şirketin hisselerinin tamamının veya bir kısmının satın alınması söz konusu ise öncelikle yapılacak işlem; alıcının stratejik hedefini gerçekleştirecek doğru alternatif firmaların belirlenmesi ve mümkün olan en az maliyetle şirket satın alma işlemini tamamlamak adına stratejilerin geliştirilmesidir. Şirket alım sürecinde; hedef firmaların belirlenmesi ve ilk görüşmelerin başlatılması, şirketin maliyet, karlılık, yıllık gelir ve giderleri, tedarik zinciri, pazar payı ve piyasa hakimiyeti, rekabet gücü, insan kaynakları kalitesi, hukuki sorunlarının olup olmadığı, marka ve patentlerinin değeri gibi hususların değerlendirilmesi, şirketin mali değerinin doğru hesaplanması ve due dilegence sürecinin yönetilmesi, taraflar arasındaki müzakere ve pazarlık sürecinin planlanması ve yönetilmesi, resmi alım/satım sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması, resmi kurumlardan alınması gereken izinlerin ve diğer prosedürün takip edilmesi ve son olarak birleşme veya satış sonrası iki şirketin uyum ve entegrasyon sürecinin tamamlanmasına yönelik olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

3. Birleşme veya Satın Alma Sonrası Danışmanlık Hizmetleri

İki şirketin uyum ve entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardında, bir durum tespit ve ihtiyaç analizi ile bundan sonrası için atılması gereken adımların, alınacak tedbirlerin ve yapılacak değişikliklerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak verilen danışmanlık hizmetidir. Örneğin; üst düzey yönetimin yapısının ve anlayışının yeniden belirlenmesi, üretim maliyetlerin gözden geçirilerek üretim süreçlerinin daha verimli hale dönüştürülmesi, AR&GE ve inovasyon stratejilerinin belirlenmesi, yeni ürünler ve üretim hatları geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin ve satış hacminin artırılması, insan kaynakları politikalarının iyileştirilmesi, yeni yatırım kararları alınması, bu yatırımların finansmanı, Yatırım Teşvik Belgeleri, TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)  kapsamında IPARD Destekleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) Destekleri, Kalkınma Ajansları Kapsamında Finansman Destekleri, KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Destekleri, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Destekleri vb. devlet destek ve teşvik fırsatları gibi birçok başlıkta sunduğumuz hizmetlerdir.

4. Yatırım Sürecinin Belirli Bir Aşamasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Yurtiçinde veya yurtdışında yatırım yapmak isteyen firmalara talep etmeleri halinde bir yatırım döngüsünün her hangi bir aşaması ile ilgili olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetleridir. Örneğin sektörel maliyet ve karlılık analizleri, fizibilite etütleri, bir şirketin mali değerinin tespiti, due diligence sürecinin yönetimi gibi ihtiyaç duyulan münhasır aşamalara yönelik olarak verilen hizmetlerdir.

5. Kriz Yönetimi (Crisis Management)

Bir yatırım sürecinde hiç beklemediğiniz olaylarla veya sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin satın almayı planladığınız bir şirketin mali değerinin olması gerekenden çok yüksek veya çok düşük bir şekilde hesaplandığı ve/veya şirketin aktif kalitesinin iddia edildiği gibi yüksek olmadığına dair kuşkularınızın bulunduğu, due diligince sürecinde hizmet aldığınız kişilerin veya firmanın farklı niyetleri olduğunu sonradan öğrenmeniz gibi kendinizi bir kaos ortamının içerisinde hissettiğiniz durumlarda; sizin ve firmanız için atılabilecek en doğru mali, hukuki ve stratejik adımların atılması noktasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

6. Türk Vatandaşlığı Kazanma Destek Hizmetleri

Bu hizmet ile yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinme, sabit sermaye artırımı yapma, istihdam oluşturma, mevduat bloke, devlet borçlanma araçlarına yatırım ve gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu alma yöntemi ile Türk vatandaşlığı kazanma süreçlerinde danışmanlık destek hizmetleri sunulmaktadır.